tuyển dụng

Tuyển dụng

 • Phó Trưởng Ban QLDA
  Cập nhật 06-03-2023,05:18 PM
 • Tuyển 01 chuyên viên tài chính, chứng khoán
  Cập nhật 06-03-2023,05:18 PM
  Số lượng: 01 cán bộ Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán. Nắm rõ các văn bản quy định Pháp Luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, chứng khoán. Kinh nghiệm lập, quản trị tài chính trong công ty bất động sản… Có chứng chỉ CFA là một lợi thế
 • Tuyển 01 Trưởng Phòng Đầu tư
  Cập nhật 06-03-2023,05:17 PM
  Vị trí trưởng phòng Đầu tư sẽ phụ trách quản lý, giám sát các công tác như sau:
 • Tuyển dụng KSXD
  Cập nhật 06-03-2023,05:17 PM
  Vị trí Kỹ sư xây dựng phòng Đầu tư sẽ phụ trách quản lý, giám sát các công tác: Tính toán, kiểm tra kết cấu; kiểm tra bản vẽ, dự toán thiết kế xây dựng công trình; Lập, kiểm tra hồ sơ liên quan đến kế hoạch và công tác lựa chọn nhà thầu; Kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ công tác thiết kế xây dựng. Giám sát các gói thầu ..
 • Tuyển Kỹ sư hạ tầng đô thị
  Cập nhật 10-05-2022,03:37 PM
 • Tuyển dung Phó phòng Đầu tư
  Cập nhật 10-05-2022,03:37 PM
  Số lượng: 01 cán bộ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng. Có chứng chỉ bồi dưỡng và hành nghề về các nghiệp vụ liên quan (quản lý dự án, đấu thầu; định giá xây dựng;….). Nắm vững về luật Đầu tư dự án, các Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.... Nắm vững quy trình lập kế hoạch về thủ tục ..
 • Tuyển Trưởng Ban QLDA
  Cập nhật 10-05-2022,03:36 PM
 • Tuyển 02 Kiến trúc sư
  Cập nhật 10-05-2022,03:33 PM
  Số lượng: 02 cán bộ Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kiến trúc, xây dựng. Nắm rõ các văn bản quy định pháp luật về quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch, thiết kế xây dựng. Nắm vững quy trình, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng. Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế. Kỹ năng tin học: word, excel, autocad, project...
 • Tuyển 02 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
  Cập nhật 14-03-2022,10:41 AM
  Số lương: 02 người Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bóc tách khối lượng, lập dự án đầu tư tại các công trình HTKT, công trình dân dụng; Có chứng chỉ định giá xây dựng; Am hiểu các hệ thống văn bản nhà nước liên quan đến luật xây dựng, các nghị định, thông tư về quản lý chi phí xây dựng.
 • Tuyển dụng 01 Kỹ sư trắc địa
  Cập nhật 14-03-2022,10:41 AM
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland