tuyển dụng

Tuyển dụng

Share |

Tuyển dụng 01 Kỹ sư trắc địa

Cập nhật 14-03-2022,10:41 AM
Các trách nhiệm chính:
 1. Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng/phó ban QLDA, Ban lãnh đạo Công ty về công tác trắc đạc toàn dự án nhưng không bao gồm giới hạn các công việc sau:
 2. Kiểm tra phương án, giám sát, nghiệm thu công tác khảo sát trong quá trình chuẩn bị đầu tư bao gồm khảo sát hiện trạng, khảo sát cắm mốc quy hoạch, khảo sát địa chất…
 3.  Tiếp nhận hệ mốc tọa độ, cao độ của dự án từ đơn vị tư vấn để quản lý và bàn giao cho đơn vị thi công.
 4. Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu trong quá trình thực hiện đầu tư bao gồm công tác định vị công trình; định vị cao độ, tim trục trong quá trình thi công; quan trắc biến dạng công trình.
 5. Thực hiện hồ sơ thanh quyết toán của hạng mục được phân công phụ trách.
 6. Thực hiện các công việc khác do Trưởng Ban QLDA, Ban lãnh đạo Công ty phân công và kiểm tra thực hiện

Yêu cầu về chuyên môn cơ bản
 1. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành trắc đạc
 2. Có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình phù hợp với chuyên ngành
Yêu cầu về kỹ năng chuyên biệt
 1. Kỹ năng giám sát công việc
 2. Nắm vững các quy trình thực hiện dự án, tiêu chuẩn quy phạm áp dụng trong trắc đạc công trình.
 3. Sử dụng thành thạo máy toàn đạc điện tử, kinh vĩ, thủy bình,…
 4. Kỹ năng vi tính: WORD, EXCEL, AUTOCAD, PROJECT,
 Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc
 1. Có kinh nghiệm giám sát thi công hoặc thi công >3 năm.
 2. Có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II trở lên
Các yêu cầu về phẩm chất và năng lực
 1. Trung thành, tự tin, tin cậy, nhiệt tâm
 2. Tinh thần trách nhiệm cao
 3. Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland