Cổ đông hudland

Tin tức cổ đông

Share |

Cổ phiếu HLD của HUDLAND có sức hút hơn trên thị trường chứng khoán

Cập nhật 14-04-2021,10:00 PM
Ngày 14/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

CT HĐQT Công ty HUDLAND- ông Phạm Cao Sơn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND- ông Phạm Cao Sơn cho biết: Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, HUDLAND vẫn tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phát triển dự án mới và đưa một số dự án vào triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho năm 2021.

Điển hình, dự án khu dân cư mới Bình Giang (Hải Dương) đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành công tác xin chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất lúa của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thành phần đất lúa của dự án…

Trong thời gian tới, HUDLAND tiếp tục tập trung triển khai các bước chuẩn bị đầu tư để đủ điều kiện khởi công dự án vào cuối năm. Cùng với dự án Bình Giang, HUDLAND cũng đang triển khai công tác chuẩn bị một số dự án bất động sản khác tại Yên Bái, Bắc Ninh…

Cũng trong năm 2020, HUDLAND chú trọng công tác kinh doanh, dịch vụ sau bán hàng dự án nhà ở thu nhập thấp và dự án nhà vườn Trầu Cau thuộc khu B KĐTM đường Lê Thái Tổ (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Tiếp tục công tác kinh doanh cho thuê và vận hành tòa nhà HUDLAND TOWER…

Kết quả, năm 2020, HUDLAND cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh, giá trị đầu tư phát triển, doanh thu (đã điều chỉnh). Riêng chỉ tiêu lợi nhuận, do lường được hiệu quả của doanh nghiệp, HUDLAND không điều chỉnh và đã thực hiện vượt mức tương đối cao: 74,3 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch.

Lý giải về việc điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, ông Phạm Cao Sơn cho biết: Năm 2020, HUDLAND chỉ còn tiếp tục thu hồi vốn các sản phẩm kinh doanh cuối cùng tại các dự án đã triển khai và là bước chuyển tiếp sang một giai đoạn mới. Trừ dự án khu dân cư mới Bình Giang đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư sau khi ký kết hợp đồng dự án, các dự án đang nằm trong giai đoạn nghiên cứu ý tưởng, chuẩn bị đầu tư nên chưa hình thành các sản phẩm mới.

Hơn nữa, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 và một số điều kiện khách quan khác, tiến độ chuẩn bị các dự án chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. Tuy vậy, với nỗ lực của ban lãnh đạo điều hành công ty, HUDLAND đã vượt dịch thành công và đạt kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong phát triển các dự án mới.
 

Đại hội biểu quyết thông qua nhiều vấn đề quan trọng và thống nhất phương án chia cổ tức năm 2020 là 25%.

Đáng chú ý hơn nữa là Đại hội năm nay có sự tham gia của khá nhiều cổ đông thị trường. Điều này cho thấy, mã cổ phiếu HLD của HUDLAND đang có sức hấp dẫn hơn trên thị trường.

Năm 2021, trong bối cảnh hầu hết các dự án mới đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, HUDLAND đề ra chỉ tiêu kế hoạch rất kiêm tốn so với thực hiện năm 2020. Riêng giá trị sản xuất kinh doanh, HUDLAND đặt mục tiêu đạt 58,66 tỷ đồng, tương đương hơn 670% so với thực hiện năm 2020.

Cụ thể, HUDLAND tập trung triển khai các bước chuẩn bị đầu tư cho dự án Bình Giang để có thể khởi công dự án vào cuối năm; đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án tại Bắc Ninh, Yên Bái và sẵn sàng điều kiện tham gia đấu thầu nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, làm tiền đề đầu tư phát triển dự án cho các năm tiếp theo.

HUDLAND đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi vốn và triển khai công tác quản lý vận hành dịch vụ hai dự án tại khu B kKu đô thị mới đường Lê Thái Tổ (Bắc Ninh); thu hồi vốn ở một số dự án đầu tư trước đó.

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; phương án phân chia lợi nhuận năm 2020… Theo đó, HUDLAND chia cổ tức năm 2020 là 25%.

Theo https://baoxaydung.com.vn/

Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland