Tin tức sự kiện

Tin Hudland

Share |

HUDLAND tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Cập nhật 05-01-2024,05:18 PM
Sáng ngày 05/01/2024 tại tòa nhà HUDLAND Tower – trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND tổ chức chương trình Tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2023.
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023
Thực hiện  kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với nhiều sự biến động, diễn biến phức tạp nhiều yếu tố mới, bất ngờ, xuất hiện trong nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, đặc biệt đối với ngành xây dựng. HUDLAND trải qua hơn 16 năm xây dựng và phát triển, trong đó năm 2023 là một năm nhiều khó khăn và thách thức đối với doanh nghiệp.
Bên cạnh những khó khăn, thách thức và biến động khó lường về kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, được sự quan tâm sát sao của Ban lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị; Ban điều hành công ty đã quyết liệt tìm mọi phương án để xử lý hết mức có thể cho vấn đề tồn tại, vướng mắc theo định hướng của Tổng Công ty và Ban lãnh đạo.
 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 giá trị kinh doanh và lợi  nhuận trước thuế đều đạt 100% theo kế hoạch, các công tác điều hành khác cơ bản đảm bảo theo quy định.

 
Ông Nguyễn Thanh Tú – Giám đốc báo cáo công tác SXKD năm 2023
THẢO LUẬN VÀ PHẢN BIỆN
Tại Hội nghị tổng kết, hội nghị nghe qua các báo cáo hoạt động chung của đoàn thể là Công Đoàn, Đoàn Thanh niên đồng thời các tham luận về thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự và Ban Quản lý dự án được nêu những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, hạn chế để tìm hướng khắc phục.
Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tổ chức tiết mục "màn đấu trí " với 03 chủ đề  
Chủ đề 1: Sáng tạo thêm các hình thức vinh danh để gia tăng tính nêu gương, sự lan tỏa và hiệu quả công tác thi đua khen thưởng giữa đội Ban quản lý dự án và Phòng Đầu tư.
Chủ đề 2: Làm thế nào để lan tỏa sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của các đoàn viên công ty trong hoạt động của đoàn thể giữa đội Phòng Hành chính nhân sự và Phòng Kế toán.
Chủ đề 3: Các hình thức hoạt động để tăng tính hấp dẫn và duy trì tốt hoạt động rèn luyện sức khỏe tại công ty HUDLAND giữa đội Phòng Kế hoạch tổng hợp và phòng Kinh tế.


 
Qua các thảo luận - phản biện của các phòng/ban phần nào giúp CBNV phát huy tính chủ động, sáng tạo, đưa ra các sáng kiến trên tinh thần hợp tác phát triển trong các hoạt động chung trong công việc và cuộc sống.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
Qua các nội dung báo cáo, Ông Phạm Cao Sơn – Bí thư Chi bộ - CT. HĐQT  đưa ra định hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Phạm Cao Sơn - Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đánh giá những hoạt động của Công ty trong năm 2023 là một năm khó khăn không chỉ riêng đối với HUDLAND đồng thời chỉ ra những thuận lợi, thách thức trong các năm tiếp theo. Ông nhấn mạnh Công ty HUDLAND trong năm 2024 các công việc triển khai làm đâu chắc đó, chủ động đánh giá công việc theo kế hoạch thực hiện trên nền tảng chuyển đổi số. Phát huy hơn nữa sự gắn kết, đồng lòng trong mọi mặt, tăng cường tổ chức các buổi Hội thảo, thực hiện công tác đào tạo nội bộ làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong các năm tiếp theo.

VINH DANH CÁ NHÂN XUẤT SẮC, BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN TẬP THỂ NĂM 2023.


Công tác bình xét thi đua - khen thưởng được Ban lãnh đạo quan tâm và động viên kịp thời đến các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý IV/2023 có 06 cá nhân đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc Quý IV/2023 gồm: Ông Hoàng Hiệp – phòng Kinh tế, Ông Nguyễn Anh Tú – phòng Kế toán; Ông Trần Minh Thắng – phòng Kế hoạch tổng hợp, Ông Ngô Thái Sơn – Phòng Đầu tư, Ông Nguyễn Mạnh Huy – Ban QLDA, Ông Đặng Đình Cảnh - Phòng Hành chính nhân sự. Đồng thời Hội nghị tổ chức bình xét chấm điểm các cá nhân xuất sắc, quản lý cấp trung có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 theo Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty. Kết quả bình xét được Ban tổ chức công bố và vinh danh tại chương trình tổ chức Gala chào xuân 2024 dự kiến tổ chức trong thời gian tới.
 
                                                                                                                             BBT
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland