Tin tức sự kiện

Tin Hudland

Share |

HUDLAND TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Cập nhật 31-12-2022,03:06 PM
Ngày 29/12/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND tổ chức chương trình Tổng kết năm 2022 định hướng năm 2023 và Vinh danh các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022
Năm 2022 với các tàn dư của kinh tế - chính trị dưới sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, Sự chuyển biến về việc làm, về chế độ tài chính, về nhân sự các cấp… gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất của Công ty trong năm 2022.

Tại buổi tổng kết, Ông Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty HUDLAND trong 15 năm  giai đoạn 2007-2022. Báo cáo tổng kết cô đọng xúc tích ngắn gọn đã tóm tắt được toàn bộ nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh mô tả bức tranh tổng thể về tăng trưởng của HUDLAND trong mười lăm năm qua đến toàn thể các cán bộ nhân viên công ty.
Năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có 3/5  chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, các công tác hoạt động năm 2022 như Công tác chỉ đạo, điều hành, Công tác triển khai xây dựng kế hoạch, Công tác chuyển đổi số, Công tác kế hoạch, thẩm định hồ sơ, Công tác hành chính nhân sự, Công tác tài chính kế toán, Công tác chuẩn bị đầu tư, Công tác thực hiện đầu tư, Công tác kinh doanh, dịch vụ sau bán hàng, Công tác quyết toán dự án, sắp xếp kho đa số được thực hiện đúng kế hoạch, tuy nhiên còn một số vấn đề tổn tại cần khắc phục trong năm 2023 và được Giám đốc nêu rõ phương hướng thực hiện kiểm soát đảm bảo chất lượng, phòng ngừa rủi ro trong công tác quản trị điều hành.
 
    Tiếp đó, Công đoàn, Đoàn thanh niên báo cáo hoạt động của mình trong suốt 15 năm qua đạt được những thành tựu đáng nhớ, có ý nghĩa theo từng giai đoạn sản xuất kinh doanh của Công ty, Công đoàn đã kịp thời quan tâm sát sao đến đời sống của cán bộ nhân viên trong Công ty như tổ chức thăm quan, du xuân, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, vận động toàn thể cán bộ Công ty… Đoàn Thanh niên đã phát huy tối đa tinh thần xung kích thanh niên, tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên câp trên phát động.

Các phòng/ban chuyên môn bốc thăm Tham luận chuyên đề “ Chuyển đổi số” với từng nội dung theo chức năng nhiệm vụ phòng/ban đoàn thể. Các tham luận được nêu ra sát với thực tế và chuyên môn hóa phát huy tối đa hiệu quả làm việc trên nền tảng chuyển đổi số mà không bị số hóa mối quan hệ, đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên trong công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Phạm Cao Sơn- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đánh giá những hoạt động của Công ty trong mười lăm năm qua, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong năm tới. Đặc biệt Ông nhấn mạnh Công ty HUDLAND trong năm 2023 đặt an ninh an toàn lên hàng đầu, làm đâu chắc đó, minh bạch tối đa trên nền tảng Chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, tăng cường tổ chức các buổi Hội thảo, thực hiện công tác đào tạo làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong các năm tiếp theo.

BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG VINH DANH CÁ NHÂN TẬP THỂ
Tại Hội nghị, Công tác bình xét thi đua - khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 theo quy định của Công ty và có đánh giá khách quan từ toàn thể cán bộ nhân viên. Các danh hiệu được vinh danh: Cá nhân có tinh thần nhiệt huyết trong công tác chuyển đổi số. Ông Lê Quang Tuân nhận “giải thưởng đúp” là Nhân viên xuất sắc Quý IV/2022, nhân viên xuất sắc năm 2022. Ông Trần Văn Chiến – Phó phòng KHTH đã đạt danh hiệu quản lý cấp trung xuất sắc nhất năm 2022 đồng thời phòng KHTH cũng đạt danh hiệu Phòng/Ban xuất sắc nhất năm 2022.


Ông Lê Quang Tuân - Phòng Đầu tư đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc nhất năm 2022 

Ông Trần Văn Chiến - Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp đạt danh hiệu Quản lý cấp trung xuất sắc năm 2022
Tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2022

 
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland