Tin tức sự kiện

Tin Hudland

Share |

HUDLAND sơ kết công tác Chuyển đổi số, thực hiện nghị quyết ĐH Đảng các cấp và Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2023

Cập nhật 03-07-2023,05:45 PM
Ngày 03/07/20323 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND tổ chức 02 Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2023 về việc thực hiện chuyển đổi số;  sản xuất kinh doanh và Thực hiện nghị quyết Đảng các cấp trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó bí thư Chi bộ - Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Thanh Tú báo cáo Công tác 06 tháng đầu năm

Trong công tác 06 tháng đầu năm 2023 Công ty HUDLAND đã gặp phải không ít những khó khăn Các thủ tục pháp lý là căn cứ triển khai các dự án Công ty Đầu tư xây dựng tại tỉnh Hải Dương, Công tác huy động vốn để triển khai dự án từ các ngân hàng gặp khó khăn do thiếu nguồn vốn đối ứng.

Tuy nhiên Công ty thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sát sao, định hướng kịp thời của  Hội đồng quản trị, Công ty đã nhận diện được các khó khăn, rủi ro để có kế hoạch thực hiện công tác liên quan đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch. Tập thể cán bộ nhân viên Công ty giữ vững tinh thần đoàn kết, tác phong, lề lối làm việc theo văn hóa Công ty đã được xây dựng.
 
Ông Vũ Tuấn Linh – Phó giám đốc báo cáo công tác chuyển đổi số trong 06 tháng đầu năm 2023
 

Ông Nguyễn Nam Cường – Phó Giám đốc Công ty báo cáo công tác thực hiện nghị quyết ĐH Chi bộ - lần 3 nhiệm kỳ 2020-2025

 
Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã ban hành 18 chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Hàng tháng, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi ủy Chi bộ tổ chức phổ biến nội dung chi tiết và quán triệt thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 01-CT/TW ngày 03/9/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Trung ương về thực hiện chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đặc biệt phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi ủy, Chi bộ cũng kịp thời tổ chức các buổi sinh hoạt đột xuất theo yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để triển khai thực hiện các chương trình, phong trào vận động, phong trào thi đua hoặc để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, hoạt động triển khai thực hiện và kinh doanh các dự án.

Các phòng/ban đoàn thể báo cáo công tác hoạt động trong 06 tháng đầu năm, định hướng công tác 06 tháng cuối năm 2023.

Phó phụ trách phòng Đầu tư – Ông Nguyễn Văn Sinh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023
 

Chủ tịch Công đoàn – Bà Đặng Thanh Bình báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023


 Bí thư chi bộ - Chủ tịch HĐQT – Ông Phạm Cao Sơn chỉ đạo công tác hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm
 
Trong công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm Ông Phạm Cao Sơn – Bí thư Chi bộ - Chủ tịch HĐQT chỉ rõ các công tác trọng tâm cần thay đổi cách làm theo lối mòn, ngoài công tác chuyển đổi số cần tập trung công tác đào tạo, hướng dẫn cán bộ trong toàn công ty, Công tác đoàn thể cần phát huy vai trò Công đoàn, đoàn Thanh niên trong mọi mặt hoạt động, từng cá nhân người lao động cần chia sẻ, chung tay, chung trí hướng xây dựng công ty phát triển. Chuẩn bị cho ĐH Đảng các cấp, Công tác điều hành, quản lý xây dựng quy trình, thực hiện triệt để công tác kế hoạch công việc làm tiền đề cho công tác chuyển đổi số, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, kêu gọi các sáng kiến kỹ thuật, công nghệ trong công việc, trong hoạt động điều hành, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland