Tin tức sự kiện

Tin Hudland

Share |

HUDLAND - Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII

Cập nhật 24-02-2022,04:10 PM
Sáng 24/02/2022, Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tham dự Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại trụ sở TCT HUD- HUD TOWER, Hà Nội.


Nhằm nâng cao hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại cơ sở, Chi bộ Đảng Công ty HUDLAND đã triệu tập toàn thể Đảng viên tham dự quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, 50% các Đảng viên tham dự trực tuyến tại phòng họp Công ty phải tuần thủ nguyên tắc 5K, giữ khoảng cách 2 mét và 50% Đảng viên tham dự theo hình thức trực tuyến trên máy tính cá nhân.

Nghị quyết Đại hội XIII yêu cầu trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới…Trên cơ sở đó, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên vi phạm; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Từ tinh thần và định hướng của hội nghị, các Đảng viên Công ty HUDLAND tự nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của Đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, xây dựng và gìn giữ chi bộ Đảng Công ty HUDLAND trong sạch, vững mạnh.
BBT HUDLAND
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland