Tin tức sự kiện

Tin hoạt động đoàn thể

Share |

Chi bộ HULAND kết nạp 03 Đảng viên mới

Cập nhật 06-02-2024,04:30 PM
Ngày 03/02/2024, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, điều lệ Đảng.
Thay mặt Chi bộ, đồng chí Phạm Cao Sơn - Bí thư Chi bộ, CT HĐQT Công ty HUDLAND đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí  Lê Quang Tuân – Đồng chí Nguyễn Thị Vui  là 02 cán bộ Phòng Đầu tư và đồng chí Hoàng Văn Lộc cán bộ Ban Quản lý dự án là quần chúng ưu tú.

Trải qua thời gian rèn luyện và phấn đấu của bản thân, được sự giúp đỡ của Chi bộ Công ty HUDLAND, quần chúng ưu tú Lê Quang Tuân, Đồng chí Nguyễn Thị Vui – cán bộ phòng Đầu tư và quần chúng Hoàng Văn Lộc - Cán bộ Ban Quản lý dự án đã có cố gắng phấn đấu hoàn thành và đạt thành tích tốt trong công tác chuyên môn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/2024.

Bí thư Chi bộ - Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Cao Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Lê Quang Tuân
Bí thư Chi bộ - Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Cao Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Vui
Bí thư Chi bộ - Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Cao Sơn đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Hoàng Văn Lộc
 
Trong giờ phút thiêng liêng của buổi lễ kết nạp, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Quang Tuân, Nguyễn Thị Vui và đồng chí Hoàng Văn Lộc đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện và phấn đấu không ngừng cống hiến, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao cũng như trong hoạt động công tác Đoàn thể, thực hiện tốt Điều lệ Đảng và nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Công ty đề ra.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Vui - Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ
Bí thư Chi bộ - Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Cao Sơn giao nhiệm vụ đối với các Đảng viên mới
 
Ông Phạm Cao Sơn Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới đồng thời giap việc theo dõi, hướng dẫn cho các đảng viên mới đối với các đồng chí là cán bộ chủ chốt, phụ trách phòng/ban trong Công ty. Ông nêu rõ, trong thời gian dự bị các đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nêu cao vai trò của đảng viên là nòng cốt chủ chốt, là tấm gương sáng cho các đồng chí khác noi theo, đặc biệt trong tình hình hiện nay vai trò của Đảng viên mới rất quan trọng.
 
                         BBT
 
 
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland