Cổ đông hudland

Thông báo

Share |

Thông báo giải trình chậm CBTT kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC 2018.

Cập nhật 05-03-2019,08:00 AM
TB giải trình chậm CBTT kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC 2018.(Tải file)
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland