Cổ đông hudland

Thông báo

Share |

Công bố danh sách ứng viên Ban kiểm soát.

Cập nhật 12-04-2022,09:10 AM
Kính gửi: Quý Cổ đông
Căn cứ Quyết định ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát tiển Bất động sản Hudland về việc ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã nhận được hồ sơ giới thiệu các ứng viên như sau:
Ứng viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát
 
STT Họ tên ứng viên Người giới thiệu
     1.           Bà Nguyễn Vũ Ngọc Linh -      Tên cổ đông: Phạm Cao Sơn – Chủ tịch HĐQT
-      Số cổ phần sở hữu: 5.000.000 CP
-      Tỷ lệ sở hữu: 25% VĐL
-      Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng
 
     2. Sơ yếu lí lịch Tải file
Các tin liên quan
Các tin mới
  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland
Khu vực nội bộ

  @ 2014 Bản quyền thuộc về công ty Hudland